Метачна машина KM Medium Range 105/100 R G

41,698.00 лв.

Технически параметри

Задвижване
Мощност
Производителност (m²/h) 7 350
Работна ширина (mm) 640
Работна ширина с 1 странична четка
(mm)
1 050
Работна ширина с 2 странични четки
(mm)
1 400
Капацитет батерия
Напрежение батерия
Контейнер (l) 100
Възможност за изкачване на наклон
(%)
18
Скорост при метене (km/h) 7
Площ на филтъра
Тегло (kg) 400
Тегло при употреба (kg)
Товароносимост
Размери (L x B x H) (mm) 1 800 x 1 250 x 1 450


Стандартна окомплектовка:

Автоматично почистване на филтъра Ползване на открито
Хидравлично задвижване Брояч на работните часове
Клапа за груби замърсявания Възможност за изключване на
функцията метене
Система метене Пневматични гуми
Теглителна предавка напред Kärcher –
интелигентен ключ
Теглителна предавка назад Система за обучение
Всмукване

Описание

Тази метачна машина дава възможност за конфигуриране според изискванията на потребителя. Патентованата сърповидна четка улеснява почистването на ъгли само в един ход. В сравнение с други метачни машини почистването с KM Medium Range 105/100 R P спестява предварително ръчно почистване и е с от 5 до 7 пъти по-бързо. Благодарение на разположените между задните колела спадове на метене, системата за метене е в позиция, защитена от нараняване при преминаване през неравности. Teach-система автоматично регулира износването на спадовете като винаги дава най-добър резултат на почистване. Дава се възможност за избор между три варианта на контактен натиск в зависимост от повърхността и степента на замърсяване. Предимство е и патентованата Tact-система за напълно автоматично почистване на филтъра, което винаги гарантира непрекъсната работа без прах, както и патентованата Intelligent Key система на Kärcher, която наред с другите неща, дава различни възможности на потребителските права. Чрез лесно разбираем многофункционален дисплей с меню с избор между 28 езика на управление, се следи износването на четката, активирания контактен натиск на въртящата четка и др. Тази метачна машина е приложима на паркинги, в производството, логистични площи, хотели, складови площи, пешеходни пътеки и др.

  

Предимства:

Конфигуриране – дава се възможност за избор на конфигурация съгласно повърхността за почистване, степента на замърсяване и нуждите на потребителя като цяло

Teach-система – автоматично регулиране на износването на спадовете като винаги се дава най-добър резултат на почистване

Tact-система – напълно автоматично почистване на филтъра, с което се гарантира непрекъснат цикъл на работа без прах

Intelligent Key система – различни възможности на потребителските права

Лесно разбираем дисплей – меню с 28 езика; информация за състоянието на отделните елементи на метачната машина

  

  

Тази метачна машина се предлага във вариант със сърповидна странична четка –

KM 105/100 R P*, каталожен номер: 1.300-111